Author Archives: taxmasters

 • -

Sprawozdanie za 2018 rok – podpisywanie i składanie w KRS

Category : Bez kategorii

Podpisy elektroniczne

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez cały zarząd spółki oraz przez osobę sporządzającą sprawozdanie (najczęściej księgową) do dnia 31 marca.

Do wyboru są dwa rodzaje podpisów elektronicznych:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny. Płatne jest zarówno jego wydanie, jak i przedłużenie ważności co 1-2 lata. Podpis ePUAP można wyrobić sobie bezpłatnie. W przypadku klientów niektórych banków można zrobić to nawet w 100% przez internet bez wychodzenia z domu.

Podpisywanie sprawozdania

Sprawozdanie można podpisać za pomocą ePUAP na dwa sposoby.

Pierwszy jest dostępny na stronie OBYWATEL.GOV.PL.

Podpisując sprawozdanie w tym serwisie, trzeba to zrobić w trybie obiegowym. Najpierw sprawozdanie podpisuje jedna osoba i przesyła plik do kolejnej osoby podpisującej. Ta ponawia procedurę i tak aż wszyscy podpiszą. System jest prosty w przypadku jednoosobowego zarządu. Natomiast w przypadku wieloosobowego zarządu podpisywanie dokumentów może być dość karkołomne.

Alternatywą może być stworzenie profilu firmy w systemie ePUAP. W tym trybie można wprowadzić do systemu plik i udostępnić od razu całemu zarządowi do podpisu. Każdy z członków zarządu może w dowolnym czasie podpisać plik, bez czekania na swoją kolej.

Dodatkową zaletą tej formy jest zachowanie podpisywanych plików na przyszłość. Przy kolejnych logowaniach na platformę pliki będą nadal dostępne. W przypadku strony OBYWATEL.GOV.PL nie ma takiej możliwości.

Różnica między tymi systemami jest jeszcze jedna. W serwisie ePUAP można podpisać jedynie pliki xml. W serwisie OBYWATEL.GOV.PL jest dużo więcej możliwości wyboru formatu podpisywanego pliku. Jest to istotne w przypadku konieczności sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności jednostki.

Tworzenie profilu firmy

Po zalogowaniu do serwisu ePUAP rozwijamy menu i klikamy opcję Utwórz profil firmy lub instytucji.

Następnie wypełniamy krótki formularz, podając nazwę i podstawowe parametry spółki. Wymyślamy też identyfikator profilu spółki — może to być po prostu skrócona nazwa firmy.

Do utworzonego profilu możemy teraz dodać dostępy dla wszystkich osób, które mają złożyć podpisy pod sprawozdaniem.

W tym celu klikamy w zakładkę Uprawnienia, a następnie przycisk Zaproś osobę. Tam podajemy identyfikator (login) osoby, której chcemy przyznać dostęp do profilu spółki. Upewnij się, że jesteś zalogowany na konto spółki. Na powyższym obrazku jest to spółka o loginie FFFFF. Zaproszona osoba po zaakceptowaniu zaproszenia będzie widoczna na liście osób mających dostęp do profilu spółki.

Wgrywanie sprawozdania finansowego na platformę ePUAP

Gdy mamy już założone konto spółki możemy wgrać do systemu sprawozdanie w formacie xml.

Wchodzimy w Moją skrzynkę i wchodzimy w zakładkę Robocze. Tam klikamy Dodaj plik z dysku i po wskazaniu pliku potwierdzamy przyciskiem Dodaj. Wskazany plik pojawi nam się na liście.

Plik będzie widoczny dla wszystkich osób, którym został udostępniony profil spółki. W każdej chwili możemy dodać kolejną osobę do profilu spółki i będzie ona miała dostęp do wszystkich wgranych plików. Plik będzie cały czas dostępny w zakładce Robocze.

Podpisywanie sprawozdania

Sprawozdanie musi podpisać osoba sporządzająca sprawozdanie oraz cały zarząd. Klikamy w nazwę pliku na liście i aby podpisać plik, klikamy przycisk Podpisz.

Pojawi nam się komunikat Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to? Potwierdzamy klikając Tak i wybieramy opcję Podpisz Podpisem Zaufanym. Jeśli któraś z osób, zamiast ePUAPem, chce się podpisać podpisem kwalifikowanym, to w tym miejscu może też wybrać taką opcję. Po wybraniu podpisu następuje standardowa procedura składania podpisu. Procedura może się trochę różnić u użytkowników, którzy rejestrowali profil za pomocą bankowości elektronicznej. Przy standardowym koncie trzeba się ponownie zalogować swoim loginem oraz potwierdzić podpis kodem SMS. Lista złożonych pod dokumentem podpisów będzie wyświetlona przed samą treścią dokumentu.

Po podpisaniu dokumentu przez wszystkie osoby możemy zapisać dokument na dysku, klikając Pobierz. Musimy jednak zmienić nazwę naszego pliku, dodając rozszerzenie .xades, które oznacza, że plik jest podpisany elektronicznie. W przeciwnym razie plik nie zostanie przyjęty do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zatwierdzenie sprawozdania.

Po przejściu przez powyższe procedury mamy sprawozdanie podpisane przez osobę sporządzającą oraz cały zarząd. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie sprawozdania przez odpowiedni organ. W przypadku spółki z o.o. zatwierdzenie sprawozdania następuje w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, które powinno się odbyć do końca czerwca. To samo zgromadzenie podejmuje również uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty. Obie uchwały sporządzane są w formie papierowej.

Złożenie sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Zgłoszenie sprawozdania do RDF zastępuje składanie sprawozdania do KRS oraz do urzędu skarbowego. W zeszłym roku obowiązywały jeszcze przepisy przejściowe, które nakazywały niezależne składanie sprawozdania do RDF i urzędu skarbowego. Teraz już tego nie robimy.

Aby wysłać sprawozdanie będzie potrzebny podpis jednego członka zarządu. Nie ma przy tym znaczenia czy w spółce obowiązuje reprezentacja łączna, czy samodzielna — każdy z członków zarządu ma legitymację do dokonania tej czynności samodzielnie. Warunek jest taki, że musi to być osoba wpisana do KRS oraz posiadająca numer PESEL. Jeśli na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników doszło do zmiany zarządu, nowy zarząd musi być w pierwszej kolejności zgłoszony do KRS, bez tego nie będzie w stanie złożyć dokumentów w RDF.

 

Aby złożyć sprawozdanie, musimy mieć zarejestrowane konto w serwisie eKRS. Jeśli członek zarządu nie posiada jeszcze konta, to może je założyć po przejściu do zakładki S24 – Rejestracja spółki, Inne wnioski. Podczas zakładania konta musi być ono autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Mając już konto w systemie, przechodzimy na stronie eKRS do zakładki Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych i logujemy się za pomocą swojego konta S24.

Wybieramy opcję Przygotowywanie i składanie zgłoszeń i postępujemy zgodnie z instrukcjami, które są w miarę intuicyjne. Serwis czasem się zacina i trzeba do niego cierpliwości. Jeśli po kliknięciu Dalej lub wyborze jakiejś opcji nie widzisz reakcji, to poczekaj. W zależności od obciążenia systemu może to wyglądać bardzo różnie. W zeszłym roku na początku lipca system nie dawał rady z obsługą użytkowników. Należy się spodziewać, że w tym roku będzie podobnie. Jeśli możesz złożyć sprawozdanie szybciej — nie zwlekaj do ostatniej chwili. Zaoszczędzisz sporo czasu i nerwów.

W kroku drugim wskazujemy okres, za jaki składane jest sprawozdanie oraz wybieramy rodzaj zgłoszenia Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych. Po wypełnieniu danych uaktywni się przycisk Dodaj dokument.

Następnie po kolei dodajemy dokumenty:

 • Roczne sprawozdanie finansowe — musi być wcześniej podpisane elektronicznie,
 • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego — może być skan, dokument nie musi być podpisany elektronicznie,
 • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty — może być skan, dokument nie musi być podpisany elektronicznie,
 • Sprawozdanie z działalności (jednostki, które są zobowiązane takie sprawozdanie sporządzać) — musi być sporządzone elektronicznie i podpisane elektronicznie przed dołączeniem do zgłoszenia. Sprawdzanie z działalności nie ma postaci ustrukturyzowanej. Można je sporządzić w formatach xml, txt, doc, pdf lub xls i podpisać na stronie OBYWATEL.GOV.PL. Na stronie ePUAP można podpisać jedynie dokumenty w formacie xml.
Podpisanie i wysłanie wniosku

W kroku 4 klikamy Zapisz, a następnie Weryfikuj zgłoszenie. Następnie zaznaczamy kwadracik przy osobie, która podpisuje zgłoszenie. Po prawej stronie uaktywni się przycisk Wybierz (czasem trzeba chwilę poczekać) i możemy się podpisać podpisem ePUAP, podpisem kwalifikowanym lub wysłać danej osobie zaproszenie do złożenia podpisu. Aby przekazać danej osobie wniosek do podpisu, musimy znać jej login w systemie S24, którym jest e-mail użyty przez daną osobę przy zakładaniu konta. Osoba będzie widziała udostępnione zgłoszenie w zakładce Podpisywanie zgłoszeń udostępnionych do podpisu.

Po podpisaniu zgłoszenia przez jedną osobę uaktywni się przycisk Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF. Klikamy i po chwili odpowiednie wzmianki o złożeniu dokumentów powinny pojawić się w odpisie spółki w KRS.


 • 0

Profil Zaufany – jak założyć za pomocą internetowego konta bankowego

Category : Bez kategorii

Najszybciej i najprościej Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego).

Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Jak założyć profil zaufany

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.

Jak długo jest ważny profil zaufany

3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Profil zaufany założysz od razu.

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku — możesz założyć go w punkcie potwierdzającym. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia sprawy w punkcie potwierdzającym.


 • 0

Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP plik lub pismo przez kilka osób

Category : Bez kategorii

Czasami trzeba podpisać profilem zaufanym pismo lub plik przez kilka osób (np. sprawozdanie finansowe przez wszystkich członków zarządu firmy czy stowarzyszenia).
Jak to zrobić?

Najwygodniej zrobić to zakładając konto ePUAP dla takiego stowarzyszenia oraz zaprosić do niego wszystkich członków zarządu.

1. Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP przez kilka osób plik XML?

Jeżeli kilka osób ma podpisać plik XML, to nie ma potrzeby korzystania, ale jest to najwygodniejsze. Dlatego też będziemy korzystali z tej ścieżki.

 1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot.
 2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”.
 3. Po wejściu do skrzynki stowarzyszenia przechodzimy do folderu „Robocze”.
 4. Klikamy na przycisk „Dodaj plik z dysku”.
 5. Po pojawieniu się nazwy pliku klikamy przycisk „Dodaj”.
 6. Po dodaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został przesłany na serwer”.
 7. Klikamy na nazwę dodanego pliku.
 8. Pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”.
 9. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy.
 10. Pojawi się komunikat „Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to?”
 11. Potwierdzamy i podpisujemy plik.
 12. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”.
 13. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta stowarzyszenia, aby zalogowały się na profil ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały plik.

Jeżeli plik podpiszą już wszystkie osoby możemy go wysłać. Możemy też zapisać na komputerze w podpisanej wersji.
Podpis będzie dołączony do pliku.

2. Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP przez kilka osób plik w innym formacie?

Tu powinna pojawić się pewna wątpliwość. No bo czy można przez ePUAP podpisać plik w innym formacie niż XML? Niby nie można, ale można…

 1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot.
 2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”.
 3. Po wejściu do skrzynki stowarzyszenia przechodzimy do folderu „Robocze”.
 4. Klikamy na przycisk „Dodaj plik z dysku”.
 5. Po pojawieniu się nazwy pliku klikamy przycisk „Dodaj”.
 6. Po dodaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został przesłany na serwer”.
 7. Klikamy na nazwę dodanego pliku.
 8. Pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”.
 9. Wczyta się formularz, który trzeba będzie uzupełnić, żeby pojawiła się możliwość podpisania.
 10. Wybieramy rodzaj pisma.
 11. Uzupełniamy tytuł i treść pisma.
 12. Klikamy przycisk „Dalej”.
 13. Pojawi się okno z wyborem adresata.
 14. Po wybraniu adresata klikamy na przycisk „Zapisz odbiorców i zamknij”.
 15. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy.
 16. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”.
 17. Podpisany plik będzie znajdował się w folderze „Robocze”.
 18. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta stowarzyszenia, aby zalogowały się na profil ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały plik.

Jeżeli plik podpiszą już wszystkie osoby możemy go wysłać. Możemy też zapisać całe pismo z załącznikiem na komputerze. Załącznik będzie częścią pisma.
Podpis będzie dołączony do pisma, a nie do pliku.

3. Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP przez kilka osób pismo?

Wysyłając pismo, które ma być podpisane przez kilka osób wykorzystujemy formularz, który nazywa się Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór. Jego nazwa jest myląca i może sugerować, że nie może już być wykorzystywany. Może być cały czas wykorzystywany i z niego korzystamy.

 1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot.
 2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”.
 3. Klikamy na przycisk „Załatw sprawę”.
 4. Z kategorii „Sprawy ogólne” wybieramy opcję „Pisma do urzędu”.
 5. Z listy spraw wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór”.
 6. Klikamy na przycisk „Załatw sprawę”.
 7. Wczyta się formularz oraz pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”.
 8. Pojawi się komunikat „Dokument nie jest jeszcze zaadresowany. Aby zaadresować dokument skorzystaj z sekcji poniżej.”
 9. W polu „Ustaw/zmień adresata” wyszukujemy adresata pisma.
 10. Zatwierdzamy adresata.
 11. Wybieramy rodzaj pisma.
 12. Uzupełniamy tytuł i treść pisma.
 13. Klikamy przycisk „Dalej”.
 14. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy.
 15. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”.
 16. Podpisany plik będzie znajdował się w folderze „Robocze”.
 17. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta stowarzyszenia, aby zalogowały się na profil ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały pismo.

Jeżeli pismo podpiszą już wszystkie osoby możemy je wysłać. Możemy też zapisać na komputerze w podpisanej wersji. Podpis będzie dołączony do pisma.


 • 0

Jak założyć profil ePUAP dla firmy

Category : Bez kategorii

Taki profil może założyć (technicznie rzecz biorąc) dowolna osoba, która ma swoje prywatne konto na ePUPA’ie. Nie musi tego robić prezes, ani członek zarządu. Co może być dla organizacji bardzo cenne jeżeli członkowie władz są mało techniczni.

Oczywiście profil dla podmiotu powinien być zakładany przez osobę, która ma prawo działać w jego imieniu (art. § 5. 1. rozporządzenia w sprawie ePUAP).

Zakładamy konto ePUAP dla podmiotu.

 1. Logujemy się do swojego osobistego konta ePUAP.
 2. Klikamy na ikonę strzałki przy loginie.
 3. Z dostępnych opcji wybieramy „Utwórz profil firmy lub instytucji”.
 4. Wypełniany formularz i klikamy na przycisk „Załóż profil” na dole formularza.
 5. Pojawi się potwierdzenie założenia profilu.
 6. Przejście na konto jednostki możliwe jest po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybraniu opcji „Zmień podmiot”.
 7. Wybieramy z listy podmiot, na którego profil chcemy się zalogować.
 8. Po zalogowaniu się widać inną nazwę profilu.
 9. Po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybieramy opcję „Zarządzaj kontem”.
 10. Po wejściu do opcji „Zarządzaj kontem” uzupełniamy dane podmiotu.

 

Zapraszamy do konta osoby, które będą podpisywały pliki i pisma.

Zapraszamy do konta osoby, które będą podpisywały pliki i pisma.

 1. Po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybieramy opcję „Zarządzaj kontem”.
 2. Wybieramy opcję „Uprawnienia”.
 3. Pojawią się wszystkie osoby, które przyjęły zaproszenie dodania do konta. Nie pojawią się osoby, które zostały zaproszone, ale nie potwierdziły zaproszenia. Nie będzie też informacji o tym, że ktoś odrzucił zaproszenie.
 4. Kolejne osoby zapraszamy klikając na przycisk „Zaproś osobę”.
 5. Pojawi się okno do wypełnienia danych osoby do zaproszenia. Koniecznie trzeba zaznaczyć opcję „Uprawnienia/Rola domyślna”.
 6. Po wysłaniu zaproszenia pojawi się komunikat „Zaproszenie zostało wysłane”.
 7. Osoba, która została zaproszona zobaczy przy ikonie „Moja skrzynka” informację o nowej wiadomości. Będzie tam informacja kto i do czego zaprasza.
 8. Po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybieramy opcję „Zarządzaj kontem”.
 9. Wybieramy opcję „Uprawnienia”. Będzie tam oczekujące zaproszenie.
  Wybieramy opcję „Przyjmij”.
 10. Osoba potwierdzająca zobaczy komunikat „Zaproszenie zostało przyjęte”.
 11. Po przyjęciu zaproszenia przy logowaniu się do swojego konta w systemie ePUAP będziemy mieli wybór: logowanie do osobistego konta czy konta instytucji.
 12. Osoba, która przyjęła zaproszenie do konta podmiotu i ma nadaną rolę „Gość” nie będzie mogła sama usunąć się z konta podmiotu. Zrobić to może tylko wtedy, kiedy zostanie jej nadana rola „Administrator”.
 13. Administrator podmiotu będzie mógł zobaczyć listę osób, które przyjęły zaproszenie dodania do konta w opcji „Zarządzaj kontem” i po wybraniu sekcji „Uprawnienia”.

Jeżeli mamy już wszystkie osoby, możemy przystąpić do podpisywania profilem ePUAP przez kilka osób.


 • 0

Jak uniknąć kasy fiskalnej w sklepie internetowym?

Category : Bez kategorii

Problematyczna, tajemnicza, często niechciana, twoja przyczyna wielu wątpliwości. Kasa fiskalna – jedna z podstawowych kwestii przy zakładaniu sklepu internetowego. Zastanawiasz się kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest konieczna, kiedy wystawić paragon klientowi? Czy musisz ją mieć?

Na temat obowiązku posiadania kasy fiskalnej krąży wiele obiegowych opinii. Jak choćby ta:

Prowadzę działalność nierejestrowaną, więc nie muszę mieć kasy fiskalnej.

lub ta:

Nie jestem VAT-owcem, więc nie muszę mieć kasy fiskalnej.

A to przecież nieprawda.

Celem tego tekstu będzie jednoznaczna odpowiedź na dwa podstawowe pytania:

 • kiedy kasa w sklepie internetowym jest koniecznością?
 • kiedy można jej uniknąć?


Co na temat kasy fiskalnej mówią przepisy?

W pierwszej kolejności zajrzyjmy do ustawy o VAT. Tu przeczytamy, że każdy podmiot dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych powinien dokumentować sprzedaż na kasie fiskalnej. Wynika z tego, że jeśli posiadasz sklep internetowy i sprzedajesz towary osobom prywatnym, kasa fiskalna to twój obowiązek. No chyba, że…

Jak skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Teraz zajrzyjmy do uzupełnienia ustawy o VAT, które dotyczy zwolnień z kas rejestrujących. To właśnie tutaj określono, kiedy kasą nie trzeba zaprzątać sobie głowy, a kiedy należy ją posiadać już od pierwszej sprzedaży.

No właśnie. Kiedy?

Kiedy sklep internetowy musi mieć kasę fiskalną – obowiązkowo!

Omawiane Rozporządzenie w § 4 pkt 1 wskazuje, że jeśli sprzedajemy osobom prywatnym takie produkty i towary jak:

 1. gaz płynny
 2. części do silników
 3. silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
 4. nadwozia do pojazdów silnikowych
 5. przyczepy i naczepy; kontenery
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
 8. silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach
 9. sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten
 10. sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 11. wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku
 12. zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych
 13. wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
 14. wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%
 15. perfumy i wody toaletowe

…to musimy posiadać kasę fiskalną już w momencie sprzedaży pierwszego produktu, a w grę nie wchodzą żadne zwolnienia. Sprawa jest zatem prosta. Sprzedajesz coś z wyżej wymienionej kategorii? Kasa fiskalna to twój obowiązek.  

Kiedy sklep internetowy nie musi posiadać kasy fiskalnej?

Jeśli  jednak twój sklep internetowy nie sprzedaje powyższych towarów, obejmują cię dogodne wyjątki. Możesz wówczas uniknąć kasy fiskalnej aż na 2 sposoby. Są to:

 • Obrót poniżej 20 tys. złotych (zwolnienie nr 1)
 • Dostawa w systemie wysyłkowym oraz wpłata wyłącznie na konto bankowe + dobrze opisany przelew (zwolnienie nr 2)

Zwolnienie nr 1, czyli obrót.

Zwolnienie to zostało przewidziane w § 3 pkt 1 wyżej opisanego Rozporządzenia. Na jego mocy nie musisz posiadać kasy fiskalnej, jeśli kwota obrotu na rzecz osób fizycznych w poprzednim lub bieżącym roku nie przekroczyła u Ciebie 20 000 zł i oczywiście, jeśli przedmiotem sprzedaży nie są towary wymienione w § 4 pkt 1.

Co znaczy kwota obrotu?

Kwota obrotu to nic innego jak twoje przychody ze sprzedaży. Inaczej mówiąc, to suma kwot wykazanych na fakturach lub dowodach sprzedaży bez pomniejszenia ich o koszty uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że przychodem za sprzedaży nie jest podatek VAT.  Jeśli jesteś VAT-owcem, to żeby poznać kwotę swoich przychodów, musisz odjąć VAT od wystawionych faktur. Jeśli nie jesteś VAT-owcem, twój przychód to kwota brutto twoich faktur.

Co ważne, jeśli w danym roku dopiero rozpoczynasz sprzedaż, limit 20 tys. zł obliczasz od dnia pierwszej sprzedaży dla osoby prywatnej proporcjonalnie do liczby dni, jakie pozostały do końca roku. Nie będzie on więc wynosił 20 tys. zł, a proporcjonalnie mniej. Kwotę proporcjonalnego limitu można wyliczyć, korzystając z kalkulatora.

Co się stanie, gdy przekroczysz obrót 20 000 zł?

Po przekroczeniu limitu 20 tys. zł musisz już zainstalować u siebie kasę fiskalną. Masz na to czas do dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym go przekroczyłeś.

Przykładowo: jeśli przekroczyłeś obrót w lipcu, masz czas do września, by zakupić i zafiskalizować kasę rejestrującą. Od października zaś musisz już prowadzić sprzedaż z wykorzystaniem kasy rejestrującej.

No chyba, że…

Zwolnienie nr 2, czyli dostawa w systemie wysyłkowym oraz wpłata wyłącznie na konto bankowe

Wróćmy do przepisów. Według § 2 ust. 1 oraz opisu pozycji nr 38 załącznika do Rozporządzenia zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są sprzedawcy towarów w systemie wysyłkowym, jeśli:

 • otrzymują w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jeżeli więc zadbasz o to, aby wszyscy twoi klienci:

 • wpłacali pieniądze na twoje konto bankowe, prawidłowo opisując przelew,
 • otrzymali sprzedany towar pocztą lub kurierem,

a poza tym:

 • prowadzisz ewidencję pozwalającą powiązać płatność z zamówieniem,
 • przedmiotem sprzedaży nie są towary wymienione w § 4 pkt 1 ww. Rozporządzenia.

…jesteś zwolniony z posiadania kasy fiskalnej.

Zwolnienie to ma zasadniczą przewagę w stosunku do zwolnienia nr 1, nie przewiduje bowiem żadnych limitów przychodu. Możesz generować obroty rzędu 100 tys. zł rocznie i wyższe, ale jeśli spełniasz wyżej wymienione warunki, nie musisz zaprzątać sobie głowy kasą.

Jak wprowadzić w praktyce zwolnienie nr 2?

Po pierwsze: nie przyjmuj płatności od Klienta gotówką.

Po drugie: nie pozwalaj na osobisty odbiór zakupionych produktów.

Po trzecie: przygotuj odpowiednie dokumenty, czyli stwórz własną ewidencję i zadbaj o prawidłowy opis na przelewie.

Jak wygląda prawidłowy opis przelewu?

Rozporządzenie mówi, że z dowodów dokumentujących zapłatę powinno jednoznacznie wynikać „jakiej konkretnie transakcji dotyczyła” i „na czyją rzecz została dokonana”. Ważne jest więc, by w dokumentach znalazły się informacje: kto, ile i za co zapłacił.

Proponuję, aby klienci opisywali przelew numerem aukcji lub numerem zamówienia, który pozwoli na jednoznaczne powiązanie kupującego z zakupem. Ważne jest również, aby kupujący podał swoje dokładne dane w celu wystawienia faktury: imię, nazwisko i adres.

Jak wygląda prawidłowa ewidencja?

Najwygodniej prowadzić własną ewidencję, czyli choćby zestawienie w Excelu, które pozwoli powiązać płatności wynikające z wyciągów bankowych (lub raportów pośrednika płatności) z konkretnym zamówieniem. W ewidencji powinny znaleźć się takie dane, jak:

 • data transakcji
 • dane nabywcy (imię, nazwisko, adres)
 • numer zamówienia
 • wpłacona kwota.

Zapłata za pośrednictwem systemu płatniczego (PayU, PayPal)

Klient może zapłacić za zakupione produkty za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych (np. PayU, Przelewy24, PayPal). Taka forma zapłaty również pozwala na zastosowanie zwolnienia, ponieważ płatność przez system płatniczy traktowana jest na równi z płatnością na rachunek bankowy. Pośrednik płatności zawsze udostępnia raporty uwzgledniające dane poszczególnych transakcji, dzięki czemu płatność można bez problemu powiązać z konkretnym zamówieniem.

Przesyłka za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego

Klient ma prawo zapłacić za zamówiony towar kurierowi przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”). Wówczas kurier otrzymane kwoty wpłaca na rachunek bankowy sklepu internetowego. Firma kurierska wskazuje w opisie przelewu numery przesyłek lub listów przewozowych, których dotyczy płatność. Dane te posłużą do przygotowania ewidencji łączącej płatność z zamówieniem. Zatem i w tym przypadku można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Płatność kartą kredytową/debetową

Organy podatkowe bardzo długo uznawały, że płatność bezpośrednio na konto sklepu internetowego przy użyciu karty płatniczej jest równoznaczna zapłacie gotówką. Dlatego e-sklepy przyjmujące płatności kartą płatniczą nie mogły skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Sytuacja zaczęła zmieniać się w 2018 roku, kiedy pojawiły się indywidualne interpretacje podatkowe, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że płatność kartą debetową/kredytową również upoważnia do skorzystania ze zwolnienia.  I ok, wszystko jasne. Warto jednak zachować ostrożność. Sprawa jest dość świeża, więc dobrze będzie na razie obserwować, czy interpretacje te są początkiem całkowitej zmiany podejścia organów podatkowych, a co za tym idzie – końcem sporów podatników z urzędami. Poczekamy, zobaczymy.

Podsumowanie

Jeżeli sprzedajesz towary wymienione w § 4 pkt. 1 Rozporządzenia masz obowiązek zakupić kasę fiskalną i rejestrować na niej sprzedaż na rzecz osób prywatnych.

Jeżeli nie sprzedajesz ww. towarów możesz skorzystać z dwóch rodzajów zwolnień:

 • Zwolnienie nr 1, jeżeli twoje przychody ze sprzedaży (obroty) na rzecz osób fizycznych nie przekroczą 20 tys. zł rocznie;
 • Zwolnienie nr 2, jeśli dostarczasz produkty w systemie wysyłkowym, przyjmujesz wpłaty na konto i dokumentujesz sprzedaż szczegółową ewidencją. Wówczas żadne limity obrotów cię nie obowiązują.

 • 0

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Category : Bez kategorii

Bardzo ważnym krokiem przed założeniem firmy jest wybór biura rachunkowego i księgowej, która przyjmie na siebie wszystkie obowiązki związane z wyliczeniem podatków i wysyłką deklaracji podatkowych i ZUS.

Zwróć proszę uwagę, że polecam wybrać biuro rachunkowe jeszcze przed założeniem firmy, a nie po. Dlaczego? Ponieważ księgowa może pomóc podjąć decyzję przy wyborze formy opodatkowania (którą musimy podać w CEDIG przy składaniu wniosku), pomóc przy założeniu firmy oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem do ZUS i urzędu skarbowego. Tym samym pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu i błędów oraz zaoszczędzić na przyszłych podatkach. Niektóre biura rachunkowe robią to bezpłatnie, w ramach oferowanych usług.

Na co musisz zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Poniżej znajdziesz listę pytań, które należy zadać biurom rachunkowym przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z nich:

1. Czy księgowa pomoże Ci założyć firmę i przygotuje odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe do ZUS i US?

2. Czy biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC na swoją działalność? Takie ubezpieczenie chroni Cię od zobowiązań, które powstaną w wyniku ewentualnych błędów księgowej.

Prawda jest taka, że większość biur ma wyłącznie minimalne wymagane ubezpieczenie OC na działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) w wysokości 10 000 EUR (czyli około 43 000 zł; tylko 43 000 zł!). To oznacza, że jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą albo jeśli zatrudniasz pracowników, to taka polisa Ciebie absolutnie nie chroni.

Jeśli prowadzisz firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, sprawdź, czy biuro ma dobrowolną polisę OC na czynności polegające na prowadzeniu w imieniu klientów uproszczonej księgowości (KPiR, karta podatkowa, ryczałt).

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników, sprawdź, czy potencjalne biuro rachunkowe posiada dobrowolną polisę na ubezpieczenie kadr i płac.

Zasada jest prosta: im większe jest biuro rachunkowe, im więcej ma klientów, im większe obroty, tym wyższe powinna posiadać ubezpieczenia OC na działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz kadr i płac.

3. Jaki zakres usług oferuje Ci dane biuro?

W niektórych przypadkach będzie to tylko wyliczenie podatków i wysyłka deklaracji. Za konsultacje trzeba będzie dodatkowo zapłacić. A proszę mi wierzyć: w początkowych fazach funkcjonowania firmy pytań jest bardzo dużo i warto mieć konsultacje w cenie. Niektóre biura pomagają dodatkowo w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji wewnętrznej firmy (umowy z pracownikami, umowy pożyczki, uchwały, pełna korespondencja z ZUS-em, US i komornikami itd.). Trzeba ułatwiać sobie życie :-).

4. Jakie formy kontaktu oferuje Ci biuro rachunkowe?

 • Jeśli jesteś zawsze w ruchu i masz mocno napięty grafik (jak większość przedsiębiorców) – powinieneś mieć z księgowym stały kontakt elektroniczny. Dokumenty wysyłasz w formie skanów na maila, masz dostęp do specjalnej platformy, gdzie na bieżąco widzisz swoje faktury i podsumowania; rozliczenia i informacje też dostajesz na maila.
 • Jeśli wolisz kontakt osobisty oraz masz dużo pytań i wątpliwości, sprawdź, czy zawsze będzie możliwość umówienia się na spotkanie z księgową, czy też ilość spotkań w miesiącu jest ograniczona.
 • Jeśli masz dużą wiedzę na temat rachunkowości i podatków, dobrze orientujesz się w przepisach i masz czas samodzielnie prowadzić księgowość, odpowiednim dla Ciebie może okazać się skorzystanie z biura rachunkowego online.

5. Jak często biuro będzie się z Tobą kontaktować?

Jeśli wpłacasz kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy czy rozliczasz się kwartalnie z VAT, to niektóre biura wysyłają podsumowanie dopiero pod koniec kwartału. Inne biura będą wysyłały informację po zamknięciu każdego miesiąca. Daje Ci to czas na przemyślenie zakupów i rozsądne powiększenie kosztów (albo na odwrót: na rozłożenia kosztów w czasie, jeśli zależy Ci na tym, by wykazać zysk, np. w celu uzyskania kredytu).

6. Czy otrzymasz możliwość wystawiania faktur online?

Niektóre biura rachunkowe dają dostęp do specjalnych portali, na których można za darmo wystawiać swoje faktury sprzedażowe. Część biur wystawia nawet faktury za Ciebie. Jeśli masz wątpliwość, kiedy zastosować stawkę VAT 8%, 23%, a kiedy odwrotne obciążenie, to ta usługa jest dla Ciebie ;).

7. Ile to kosztuje?

Nie oszukujmy się, jeśli chcesz otrzymać kompleksowy pakiet usług oraz pełne wsparcie i doradztwo, trzeba będzie za to odpowiednio zapłacić. Nie szukaj zatem najtańszego biura rachunkowego, ponieważ może się okazać, że jakość usług będzie bardzo daleka od ideału i zapłacisz za tę oszczędność wysokimi karami i mandatami. Naprawdę nie warto.

8. Jak będą wyglądały Wasze relacje?

Ostatnim, ale nie mniej ważnym od poprzednich aspektem, są relacje interpersonalne. Księgowy to partner Twojego przedsiębiorstwa na bardzo długie lata. Z księgowym masz bardzo bliskie relacje, ponieważ on zna Twoją firmę bardzo dobrze, czasami nawet tak samo jak Ty. Musisz czuć, że się rozumiecie i dogadujecie. Musisz czuć pewność i zaufanie. Musisz czuć sympatię. Spotkajcie się przed podpisaniem umowy. Zobacz, jakie robi na Tobie wrażenie. Czy jest konkretny i poukładany (a może ma bałagan na biurku i sam nie jest w stanie nic na nim znaleźć). Czy mówi do Ciebie zrozumiale, a nie zarozumiale, samymi paragrafami i numerami ustaw. Czy proponuje konkretne rozwiązania, a nie frazy w stylu: „wszystko będzie dobrze” (dla kogo dobrze?).

Jak upewnić się, że księgowy pracuje tak, jak powinien?

W tym roku przejęłam między innymi 2 nowe firmy, które przyszły z poprzedniego biura rachunkowego, dlatego że miały tam utrudniony kontakt ze swoim księgowym.

W jednej firmie, po przeanalizowaniu dokumentów, okazało się, że nie został zaksięgowany cały trzeci kwartał z poprzedniego roku. W drugiej – nadal nie udało się odzyskać wszystkich dokumentów pierwotnych…

Wybierasz księgowego i on obiecuje, że ułatwi Ci życie i odciąży od biurokracji i formalności. Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność za wszelkie rozliczenia w swojej firmie ZAWSZE ponosisz Ty jako właściciel. Bądź więc czujny!

Czego warto pilnować podczas współpracy z księgowym?

 • Musisz mieć z biurem rachunkowym podpisaną umowę. Przechowuj u siebie podpisany przez obie strony egzemplarz.
 • Opłacaj wszystkie faktury przelewem z firmowego konta bankowego. Ewentualnie możesz zapłacić gotówką, ale poproś o potwierdzenie otrzymania zapłaty i je zachowaj.
 • Na koniec okresu rozliczeniowego poproś księgowego o informację o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, o wysokości podatku. Nie powinieneś być usatysfakcjonowany informacją w stylu: „wszystko w porządku, nie masz nic do zapłacenia”. Wyrób w sobie nawyk monitorowania efektów w swojej firmie.
 • Umów się z księgowym, że po zamknięciu okresu rozliczeniowego będzie wysyłał Ci np. deklarację VAT. Sprawdź, czy kwota do zapłaty w deklaracji zgadza się z kwotą, którą wskazał Ci do zapłaty księgowy. Sprawdź, czy deklaracja nie jest przypadkiem zerowa (w sytuacji, gdy Ty wiesz, że dostarczałeś faktury zarówno zakupowe, jak i sprzedażowe).
 • Jeśli korzystasz z usług zdalnego biura rachunkowego i wysyłasz im oryginały wszystkich faktur, warto by było przed wysyłką zeskanować te faktury i przechować je u siebie na komputerze albo w chmurze.
 • Zaobserwuj, z jaką prędkością biuro odpowiada na Twoje pytania i prośby. Czy nie masz wrażenia, że jesteś zbywany i zaniedbywany? Jeśli Twój księgowy albo żaden z jego pracowników ani razu po zamknięciu się okresu rozliczeniowego nie skontaktował się z Tobą – jest to sygnał, by zastanowić się nad zmianą biura.

Pamiętasz to, co wspominałam o tych dwóch firmach, które przejęłam w tym roku? W jednej wszystko jest już szczęśliwie zamknięte i rozliczone. Obeszło się bez kar i mandatów. Sprawozdania były złożone w terminie do urzędu skarbowego i KRS. Wystąpiliśmy nawet o zwrot nadpłaconego w 2018 r. VAT i jest on już dawno na koncie (pewnie nawet został już wydany na bieżące potrzeby firmy).

Z drugą firmą niestety nie jest tak różowo. Wspólnie z właścicielem odtwarzamy całą księgowość od 2017 r. Do zrobienia są wszystkie rozliczenia, do wysyłki wszystkie deklaracje, do sporządzenia sprawozdania finansowe za 2017 i 2018 r. Właściciel całkowicie zaufał byłej księgowej i miał przekonanie, że wszystko było w swoim czasie zrobione. Wyobraź sobie, jakie było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że nie było robione prawie nic…

W żadnym z tych dwóch przypadków nie miało bynajmniej miejsce złośliwe zachowanie tamtych księgowych. W przypadku pierwszej firmy księgowy, który ją prowadził, odszedł z biura rachunkowego i nie przekazał obowiązków. Nikt się nie zorientował, że nie rozliczył III kwartału. W drugiej sytuacji właścicielka biura zachorowała i pracownicy nie byli w stanie ogarnąć sytuacji po jej odejściu… Niestety takie sytuacje też się zdarzają.

Dlatego jeśli chcesz mieć dobrze poukładaną firmę, zacznij od podstaw i zainwestuj trochę czasu w wybór dobrego księgowego. Niech to będzie naprawdę przemyślana decyzja. Zobaczysz, że szybko Ci się zwróci.

Życzę Ci owocnej współpracy z wybranym księgowym i samych sukcesów w biznesie!


 • 0

Składki ZUS w 2019 r.

Category : Bez kategorii

PEŁNY ZUS

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.

 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.859 zł emerytalne: 558,08 zł 558,08 zł
rentowe: 228,72 zł 228,72 zł
chorobowe: 70,05 zł
wypadkowe (1,67%* podstawy): 47,75 zł 47,75 zł
Razem: 904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.803,56 zł
Składka zdrowotna (9%) 342,32
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 294,78
Fundusz Pracy – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.859 zł Fundusz Pracy: 70,05 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

PREFERENCYJNY ZUS (24 miesiące)

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.

 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 675 zł emerytalne: 131,76 zł 131,76 zł
rentowe: 54,00 zł 54,00 zł
chorobowe: 16,54 zł
wypadkowe (1,67% podstawy): 11,27 zł 11,27 zł
Razem: 213,57 zł 197,03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.803,56 zł
Składka zdrowotna (9%) 342,32
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 294,78
 • Przedsiębiorcy korzystający z  ulgi w  opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP.

 • 0

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

Category : Bez kategorii

Prowadzisz małą firmę, uzyskujesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, będą mogli skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

Uwaga! Termin „mały ZUS” był w niektórych przypadkach używany w odniesieniu do dotychczasowej ulgi dla nowych firm preferencyjnych składek, które można płacić przez 24 miesiące po rozpoczęciu działalności. Artykuł opisuje nowy rodzaj ulgi, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku

Na czym polega „mały ZUS”

Jeśli Twoje przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, którą prowadziłeś przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), będziesz mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Ważne!

 • „Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Limit przychodów

Jeśli w poprzednim roku nie prowadziłeś działalności przez cały rok (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłeś działalność. Wynik równy lub wyższy 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół. Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2018 rok (płaca minimalna 2100 zł) próg wyniesie 43 150,68 zł (63000 zł / 365 dni x 250 dni).

Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu. Jeśli osiągnięty przez Ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać z „małego ZUS”.

Kiedy można skorzystać z „małego ZUS”

Z małego ZUS możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jesteś wspólnikiem spółki cywilnej)
 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi
 • nie spełniasz warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”
 • nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywałeś (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Z „małego ZUS” nie możesz skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Kiedy „mały ZUS” dla przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność po raz pierwszy

Jeśli rozpocząłeś działalność, nie możesz od razu skorzystać z „małego ZUS” ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności możesz jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności i jest opłacalne dla nowych firm.

Przykład

Jan Kowalski rozpocznie pierwszą w życiu działalność gospodarczą 1 stycznia 2019 roku. Wcześniej nigdzie nie pracował. Przez 6 miesięcy może korzystać z ulgi na start i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega w tym czasie ubezpieczeniom społecznym). Po 6 miesiącach, przez 24 miesiące może płacić niższe, preferencyjne składki ZUS. Po tym okresie, jeśli spełni warunki, może skorzystać z małego ZUS”.

Jak obliczyć składki na „mały ZUS”

Zobacz krok po kroku, jak wyliczyć składkę

Krok 1. Ustal przeciętny miesięczny przychód za ubiegły rok

Zanim ustalisz wysokość składek, musisz obliczyć przeciętny, miesięczny przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

Obliczasz go następująco: podziel roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku (możesz go wziąć np. z deklaracji podatkowej) przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku a następnie pomnóż przez 30.

Wzór:

(przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok/liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w ub. roku ) x 30

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Krok 2. Oblicz najniższą podstawę do wyliczenia składek

Podstawę wymiaru składek obliczasz następująco: pomnóż przeciętny miesięczny przychód (wynik kroku 1) przez specjalny współczynnik (będzie on ogłaszany każdego roku w „Monitorze Polskim”).

Wzór na obliczanie najniższej podstawy wymiaru:

przeciętny miesięczny przychód x współczynnik z Monitora Polskiego

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ważne! Na stronach urzędowych będą kalkulatory, dzięki którym szybko obliczysz podstawę wymiaru składek.

Krok 3. Minimalna i maksymalna wysokość najniższej podstawy wymiaru składek przy „małym ZUS”

Jeśli wyliczyłeś najniższą podstawę wymiaru składek, musisz sprawdzić, czy mieści się ona w minimalnych i maksymalnych progach. Podstawa nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli tyle, ile wynosi podstawa dla obecnych przedsiębiorców na „pełnym ZUS”) i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli tyle, ile wynosi najniższa podstawa dla preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne).

Czyli, nawet gdy wyliczona w kroku 2 podstawa będzie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, to Twoja najniższa podstawa wymiaru składek będzie równa 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!  Najniższą podstawę wymiaru składek ustalasz raz w roku kalendarzowym – w styczniu lub w pierwszym miesiącu, gdy rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie  działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Krok 4. Wskaż podstawę do wyliczania składek

W poszczególnych miesiącach możesz zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą, niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Krok 5. Oblicz składki

Jeśli ustaliłeś podstawę, możesz obliczyć składki na „mały ZUS”.

Jeśli podstawa wyniesie np. 1000 zł to:

 • składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł
 • składka rentowa (8,00% podstawy) wyniesie 80 zł
 • składka  chorobowa dobrowolna (2,45% podstawy) wyniesie 24,50 zł
 • składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 16,70 zł

Dodatkowo musisz opłacić składkę zdrowotną obliczoną od podstawy wymiaru obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorców.

Dobrowolność i konsekwencje „małego ZUS”

Tak jak inne ulgi w opłacaniu składek, „mały ZUS” jest dobrowolny. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), możesz to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu. Możesz również nie korzystać z „małego ZUS” lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi oraz pozostałe miesiące do końca roku, płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS).

Twoja decyzja o skorzystaniu z „małego ZUS” będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują :

 • z ubezpieczenia chorobowego (m. in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego)
 • z ubezpieczenia wypadkowego (m. in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego)

Świadczenia te są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe

Jakie są obowiązki przy korzystaniu z „małego ZUS”

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi, przekaż do ZUS informację o przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te podaj w imiennym raporcie miesięcznym albo deklaracji rozliczeniowej (jeśli płacisz składki wyłącznie za siebie), składanej

 • za styczeń danego roku
 • albo za miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia działalności w ciągu roku.

Obowiązki rejestracyjne

Osoby korzystające z „małego ZUS” będą zgłaszały się do ubezpieczeń z odpowiednim kodem tytułu do ubezpieczenia. Będzie on wskazany w rozporządzeniu.

Składanie deklaracji

Jeśli korzystasz z „małego ZUS” nie będziesz musiał składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA). Wystarczy, że złożysz pierwszą (za pierwszy pełny miesiąc korzystania z ulgi) i do końca roku nie musisz składać kolejnych. ZUS utworzy je za ciebie. Jeśli zaczniesz korzystać z „małego ZUS” w trakcie miesiąca, złóż dwie deklaracje (jedną za niepełny i drugą za pełny miesiąc).

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłacasz od kwot, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do wysokości odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) jeśli wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

A zatem, jeśli  korzystasz z „małego ZUS”  to składki na Fundusz Pracy będziesz opłacał jedynie wówczas, gdy twoja podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Bez względu na wysokość twojej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie opłacasz składek na Fundusz Pracy jeżeli jesteś kobietą, która ukończyła 55 lat albo mężczyzną, który ukończył 60 lat.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl


 • 0

Leasing samochodów w 2019 roku – zmiany

Category : Bez kategorii

To już przesądzone – zmienią się zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Pod koniec października 2018 roku parlament zakończył prace i uchwalił nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT. Przedstawiamy szczegółowe i kompleksowe zestawienie informacji dotyczące nowych przepisów i zasad opodatkowania aut służbowych.

 NOWE  27 paź: Senat przyjął bez poprawek – nowe zasady podatkowe od 2019. Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek. Pozostał już tylko podpis prezydenta, a to w praktyce oznacza, że od 1 stycznia 2019 wejdą w życie nowe regulacje podatkowe w uchwalonym kształcie.

Co się zmieni w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych?

 • W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.
 • W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
 • Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
 • Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).
 • Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta część raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.
 • Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Treść nowelizacji

Tekst ustawy w kształcie uchwalonym Parlament: Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Kto straci, a kto zyska na nowych zasadach?

Mniej lub bardziej, zmiany dotkną wszystkich przedsiębiorców posiadających i wykorzystujących samochody osobowe w działalności.

Kto straci?

 • Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności samochody osobowe i używają ich także do celów prywatnych. Od 2019 roku będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych (paliwa, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe itp.), a to oznacza wzrost podstawy do opodatkowania (pokazujemy to w tabeli w dalszej części artykułu). Ponieważ często o to pytacie, więc precyzujmy, że ta zmiana dotyczy wszystkich, czyli nie tylko tych, którzy dopiero w 2019 roku kupią lub wezmą w leasing/wynajem auto, ale także obecnych posiadaczy osobówek.
 • Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2019 wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych. Kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne). Przykłady obliczenia tej proporcji pokazujemy w tabelach w dalszej części artykułu.
 • Sprzedający nie w pełni zamortyzowany samochód osobowy, który w momencie zakupu kosztował więcej niż 150 tys. zł. Wyjaśnienie tego w dalszej części artykułu: Leasing drogiego samochodu może być nadal dużo bardziej opłacalny niż zakup.

Kto zyska?

 • Przedsiębiorcy posiadający oraz chcący kupić lub wziąć na kredyt samochód osobowy droższy niż ok. 86 tys. zł, ale tańszy niż 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne). Wszystko dzięki podniesieniu limitu amortyzacji pojazdów osobowych z obecnie obowiązujących 20 tys. euro.

Umowy leasingu zawarte do końca 2018 zostają na starych zasadach

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Jednak po dniu 31 grudnia 2018 roku nie mogą one być „zmieniane” lub „odnawiane”, gdyż to spowoduje konieczność przejścia na nowe zasady. Zatem jeśli ktoś obecnie leasinguje samochód droższy niż 150 tys. zł, to ma czas do końca 2018 roku, żeby wprowadzić do umowy ewentualne zmiany, np.: jej wydłużenie.

Przy leasingu lub najmie auta do ceny 134529 zł netto nic się nie zmieni od 2019

Każdy, kto zamierza wziąć w leasing lub nająć auto kosztujące maksymalnie 134529 zł netto (165470 zł brutto) nie musi obawiać się nowych przepisów (oczywiście w zakresie samego leasingu, bo pozostałe wydatki typu paliwo, serwis, opony zostaną objęte 75-procentowym limitem). Jeśli samochód nie będzie droższy, to cały czynsz inicjalny i raty – tak jak dotychczas – będą w całości kosztem uzyskania przychodu.

Skąd taka „dziwna” kwota, skoro w ustawie podane jest 150 tys. zł? Otóż trzeba pamiętać o możliwości odliczenia 50% VAT, zatem na limit 150 tys. zł składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT. To właśnie cena 134529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych.

Oczywiście dotyczy to podatników VAT użytkujących samochód w sposób mieszany (firmowy i prywatny). Dla nievatowców próg zostanie osiągnięty przez auto kosztujące 150 tys. zł brutto. Natomiast dla vatowców, którzy użytkują samochód wyłączenie w celach służbowych i którzy odliczają 100% VAT, progiem zaliczenia w koszty będzie kwota 150 tys. zł netto.

Kto powinien pośpieszyć się z leasingiem?

Zmiana przepisów uderza przede wszystkim w korzystających z leasingu drogich samochodów. Według ustawy, jeśli ktoś nie zdąży zawrzeć umowy przed 1 stycznia 2019 roku, będzie musiał „przejść” na nowy, niekorzystny dla leasingu drogich aut, sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodu.

Warto odnotować, że z treści ustawy wynika, że wystarczającym warunkiem „załapania się” na dotychczasowe przepisy jest samo zawarcie umowy w 2018 roku, co oznaczałoby, że termin odbioru pojazdu nie ma istotnego znaczenia. Taką interpretację potwierdziło zresztą Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Dziennika Gazety Prawnej:

„Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.”

Wszystkim, którzy zamierzają zdążyć przed zmianą przepisów, polecamy nasz poradnik: Szybki leasing – 5 wskazówek dla spieszących się

Jak będzie rozliczany leasing droższych samochodów?

W ustawie znalazł się następujący zapis:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy; przepis pkt 47 stosuje się.

W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317) kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 66 wynosi 225 000 zł.”,

Co z niego wynika? Cóż, jeśli ktoś myślał, że będzie mógł wliczać sobie w koszty pierwszą wpłatę i kolejne raty aż osiągnie ustawowy limit 150 tys. zł, to był w błędzie. Jeśli ktoś myślał, że weźmie sobie drogie auto w wynajem długoterminowy i tak ustawi opłaty, żeby wykorzystać w całości limit 150 tys. zł, a potem pojazd zwróci i weźmie kolejny, to był w błędzie.

Ustawa przewiduje zasadę proporcjonalności, którą należy zastosować do każdej kolejnej płatności związanej z umową leasingu lub najmu. Czyli jeśli ktoś weźmie w leasing auto dwukrotnie droższe niż „zezwala” limit 150 tys. zł (lub 225 tys. zł dla auta elektrycznego), to w koszty zaliczy tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę i połowę każdej kolejnej raty. A jeśli ktoś wyleasinguje auto dziesięć razy droższe, to w koszty zaliczy tylko jedną dziesiątą każdej opłaty leasingowej.

Przykłady zastosowania limitu 150 tys. zł przy leasingu droższych aut osobowych

Poniżej przedstawiamy sposób ustalenia, jaka część poniesionego wydatku na czynsz inicjalny i ratę leasingową może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Dla każdego przykładu zastosowaliśmy takie samo oprocentowanie leasingu. Dla uproszczenia obliczeń (nie każda firma jest vatowcem) pomijamy kwestie nieodliczalnej części 50% VAT, która też jest kosztem uzyskania przychodu.

Przykład nr 1 (cena mieszcząca się w limicie 150 tys. zł)

Cena samochodu 150000 zł
Procent kosztów podatkowych
(limit / cena)
150000 zł / 150000 zł = 100%
Wydatek rzeczywisty
Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny (20%) 30000 zł 30000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 2733 zł 2733 zł

Przykład nr 2 (cena przekraczająca limit 150 tys. zł)

Cena samochodu 180000 zł
Procent kosztów podatkowych
(limit / cena)
150000 zł / 180000 zł = 83%
Wydatek rzeczywisty
Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny (20%) 36000 zł 30000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 3280 zł 2733 zł

Przykład nr 3 (cena przekraczająca limit 150 tys. zł)

Cena samochodu 200000 zł
Procent kosztów podatkowych
(limit / cena)
150000 zł / 200000 zł = 75%
Wydatek rzeczywisty
Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny (20%) 40000 zł 30000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 3644 zł 2733 zł

Przykład nr 4 (cena przekraczająca limit 150 tys. zł)

Cena samochodu 300000 zł
Procent kosztów podatkowych
(limit / cena)
150000 zł / 300000 zł = 50%
Wydatek rzeczywisty
Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny (20%) 60000 zł 30000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 5466 zł 2733 zł

Wydatki z tytułu używania samochodu – tylko 75% w koszty

Ustawa ogranicza do 75% możliwość zaliczania w koszty podatkowe wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na samochody osobowe, które wykorzystywane są także prywatnie. Jakie to koszty? Między innymi:

 • paliwo
 • oleje i inne „płyny”
 • serwis, przeglądy, naprawy
 • części zamienne, opony
 • opłaty parkingowe, autostradowe itp.

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (…) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (…) na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;”

Sprawdź, ile stracisz na podatku po wprowadzeniu limitu 75% kosztów eksploatacji

Dla uproszczenia obliczeń (nie każda firma jest vatowcem) pomijamy kwestie nieodliczalnej części 50% VAT, która staje się kosztem uzyskania przychodu.

Wydatki eksploatacyjne (paliwo, serwis, części zamienne itp.)

Wydatek eksploatacyjny
Koszt podatkowy 2018
(100%)
Koszt podatkowy 2019
(75%)
Strata na podatku
2019 vs 2018
(stawka podatku 19%)
500 zł 500 zł 375 zł -24 zł
1000 zł 1000 zł 750 zł -48 zł
1500 zł 1500 zł 1125 zł -71 zł
2000 zł 2000 zł 1500 zł -95 zł
2500 zł 2500 zł 1875 zł -119  zł
3000 zł 3000 zł 2250 zł -143 zł
4000 zł 4000 zł 3000 zł -190 zł
5000 zł 5000 zł 3750 zł -238 zł

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku

W dniu 23 października ustawa została uchwalona przez Sejm, a 26 października przyjęta przez Senat bez poprawek – oznacza to zakończenie prac parlamentarnych. Pozostał już tylko podpis prezydenta i opublikowanie jej w Dzienniku Ustaw, co w praktyce oznacza, że nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jak ma się limit 150 tys. zł do wykupu z leasingu?

Z ciekawym pytaniem zwrócił się do nas jeden z czytelników – musimy przyznać, że jeszcze przed pojawieniem się projektu przepisów również zastanawialiśmy się, jak zostanie rozwiązana kwestia objęcia limitem kosztów jednocześnie leasingu i wykupu, który to wykup zasadniczo jest odrębną od leasingu transakcją.

Pytanie czytelnika:

Leasing operacyjny jest na łączną kwotę netto 200 tys., jednak:

 • leasing operacyjny łącznie opiewa na 120 tys.
 • wykup opiewa na 80 tys.

Czy w tym momencie nie ma luki w przepisach, że limit 150 tys. zł będzie liczony podwójnie?

 1. raz do umowy leasingu operacyjnego (opłata manipulacyjna + raty leasingowe)
 2. drugi raz do kwoty wykupu – czyli podstawy do amortyzacji?

Otóż jeśli chodzi o leasing, w sensie czynszu inicjalnego i poszczególnych rat (czyli nie licząc wykupu), za podstawę do ustalenia kwoty, która może zostać zaliczona w koszty, pod uwagę brana jest cena samochodu osobowego, który jest przedmiotem umowy leasingu, wynajmu długoterminowego lub podobnej. Jeśli samochód kosztuje 200 tys. zł brutto (dla ułatwienia przyjmijmy, że podatnik nie jest płatnikiem VAT), to przedsiębiorca będzie mógł wrzucić w koszty 3/4 każdej opłaty leasingowej, czyli za czynsz i kolejne raty. Dlaczego tyle? Bo limit 150 tys. zł stanowi 3/4 ceny samochodu kosztującego 200 tys. zł. Dlatego proporcjonalnie właśnie tyle ponoszonych wydatków na leasing będzie można zaliczyć do KUP. Nie ma znaczenia, jaka jest wysokość wykupu – nie ma to wpływu na limit.

Natomiast sam wykup, który jest transakcją odrębną od leasingu powinien być rozpatrywany niezależnie. Jeśli jego kwota wynosi 80 tys. zł i przedsiębiorca po zakupie auta od leasingodawcy zdecyduje się zaliczyć go do środków trwałych, to będzie mógł amortyzować całą tę kwotę, bo jest ona niższa niż limit 150 tys. zł.

Leasing drogiego samochodu może być nadal bardziej opłacalny niż zakup

Pamiętacie, że celem rządu było m.in. zrównanie leasingu z innymi formami nabycia poprzez objęcie wszystkich form limitem 150 tys. zł? Cóż, limit będzie, ale o „zrównaniu” chyba nie ma mowy… Wszystko za sprawą zaskakującej poprawki do projektu nowelizacji, która pojawiła się na etapie prac w parlamencie. Jednak od razu uprzedzamy, że nie chodzi o żadne złagodzenie rozwiązań dotyczących leasingu. Po prostu posłowie przyjęli rozwiązanie, które powoduje, że to zakup drogiego auta stanie się w wielu przypadkach nieopłacalny, poprzez „rozszerzenie” limitu 150 tys. także na niezamortyzowaną wartość samochodu w momencie jego sprzedaży. Leasing może być częściowym rozwiązaniem tego problemu.

Zmiana wprowadzona przez poprawkę

Jeśli obecnie sprzedamy nie w pełni zamortyzowany samochód, to ta niezamortyzowana część staje się kosztem uzyskania przychodu i nie jest ona objęta aktualnym limitem 20 tys. euro.

Tymczasem podczas prac w sejmie pojawił się zapis, z którego wynika, że kosztem przy sprzedaży samochodu osobowego może być wydatek poniesiony na jego nabycie tylko w części nieprzekraczającej limitu 150 tys. zł (225 tys. zł elektryczne) i dodatkowo pomniejszony o dokonane już odpisy amortyzacyjne.

Oznacza to mniej więcej, że kupując drogi samochód i następnie sprzedając go, np.: po roku zapłacimy potężny podatek…

Leasing rozwiązaniem

Powyższe rozwiązanie powoduje, że leasing samochodu kosztującego ponad 150 tys. zł będzie nadal dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż zakup – chodzi tu przede wszystkim o krótki okres finansowania (np.: 2 lata) połączony z wysokim wykupem, ale nieprzekraczającym 150 tys. zł, co sumarycznie pozwoli na większe oszczędności podatkowe. Najpierw zaliczamy część kosztów związanych z leasingiem (proporcjonalnie do kwoty 150 tys. zł), a następnie amortyzujemy w całości auto wykupione po zakończeniu umowy (lub zaliczamy w koszty niezamortyzowaną część w chwili jego sprzedaży).

Źródło: fmleasing.pl


 • 0

Samochody w 2019 roku – zmiany

Category : Bez kategorii

Tradycyjna jesień w podatkach, to okres wprowadzania dużych zmian w przepisach. W tym roku nie jest inaczej. Najwięcej uwagi przyciągają zmiany w zakresie kosztów użytkowania samochodów, gdyż jest to temat który dotyczy większości przedsiębiorców.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został uchwalony 23 października 2018 roku. Oczekuje jeszcze na podpis Prezydenta.

Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Limit 150.000 zł

Projekt wprowadza zmiany w art. 23 ustawy PIT (analogicznie w CIT) który modyfikuje limit kosztów amortyzacji samochodów osobowych zwiększając go do 150.000,00 zł oraz do 225.000,00 zł dla samochodów elektrycznych (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356)). Limit 150.000,00 zł będzie dotyczył również opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Dla podatnika  korzystającego ze zwolnienia w VAT, będzie to oznaczało, że jeśli suma opłat leasingowych (najmu etc.) wraz z opłatami wstępnymi,  będzie niższa niż 150.000,00 zł brutto, to zasadniczo nic w tej kwestii się nie zmieni. Dla czynnych podatników VAT,  jeśli suma opłat nie przekroczy 165.470,00 zł brutto, również nie odczują tej zmiany. Dlaczego taka kwota? Limit 150.000,00 zł wskazany w ustawie dotyczy kosztu. Dla podatnika VAT który odlicza 50% podatku naliczonego, kwota ta będzie składała się z wartości netto oraz połowy podatku VAT, a więc 134.529,00 zł + nieodliczona połowa VAT daje 150.000,00 zł. Dla podatników który odliczają 100% VAT, progiem będzie kwota 184.500,00 zł brutto.

Jak widać w zależności od statusu VAT podatnika, realna kwota brutto samochodu osobowego, przy której nie odczuje niekorzystnej zmiany sposobu rozliczania kosztów z tytułu opłat leasingowych (najmu, dzierżawy etc.) będą różne:

 1. Podatnik zwolniony w VAT- kwota 150.000,00 zł brutto;
 2. Czynny podatnik VAT, odliczający 50% kwoty podatku naliczonego – 470,00 zł brutto;
 3. Czynny podatnik VAT, odliczający 100% kwoty podatku naliczonego – 184.500,00 zł brutto.

Ustawa zmieniająca, dodaje w art. 23 ust. 1 pkt  47a, który ogranicza koszty podatkowe omawianym limitem. Jak będzie wyglądało to w praktyce? Jeżeli suma opłat (netto +nieodliczony VAT) będzie wynosić np. 180.000,00 zł, to do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy 83,33% całości kosztu (opłaty wstępnej i rat).
150.000,00 / 180.000,00 = 0,8333

Przepisy przejściowe

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed nowelizacją, natomiast dla umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu nadanych ustawą zmieniającą.

Przepisy przejściowe zakładają jednak, że ”zwiększony (225.000 zł) limit amortyzacji dla samochodów elektrycznych stosowany będzie od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do tego czasu w odniesieniu do tych pojazdów obowiązywać będzie limit 150.000 zł.”

20% w kosztach

Kolejna zmiana związana z samochodami osobowymi stanowiącymi własność podatnika, ale nie będącymi składnikami majątku i wykorzystywanymi w działalności gospodarczej podatnika, polegać ma na możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych jedynie 20% wydatków związanych z tym samochodem. Nie będzie więc możliwości rozliczania kosztów użytkowania takiego samochodu tzw. kilometrówką.

25% wydatków nie stanowi kosztu podatkowego

W przypadku pozostałych samochodów (środki trwałe, leasingowane, najmowane etc.) zastosowanie będzie miał nowy przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a. Jeżeli samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych, 25% wydatków związanych z jego użytkowaniem, nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodu. 75% sumy kwoty netto i nieodliczonego podatku VAT będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu, natomiast 25% będzie kosztem niepodatkowym.

W trakcie prac legislacyjnych, wprowadzony został zapis który ogranicza koszty uzyskania przychodu podczas zbycia samochodu osobowego który nie został w pełni zamortyzowany. Kosztem podatkowym z transakcji zbycia samochodu może być wydatek na jego zakup do limitu 150.000,00 zł i pomniejszony o dokonane odpisy amortyzacyjne.


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings