Cennik

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa, sprawozdawcza i podatkowa. Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

Chcesz poznać szacunkową wycenę dla Twojej firmy? Przejdź do Formularza bezpłatnej wyceny

KSIĘGI
HANDLOWE


 • do 15 zapisów księgowych – 700 zł
 • od 16 do 50 zapisów księgowych – 900 zł
 • od 51 do 100 zapisów księgowych – 1.600 zł
 • powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (faktur VAT, przelewów bankowych, operacji kasowych, PK), co w praktyce przekłada się na ilość zapisów księgowych. W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także raporty kasowe (dowody KP i KW) oraz wyciągi bankowe (operacje na nich zapisane) – nie tylko faktury VAT. Cena zawiera sporządzenie zeznania podatkowego CIT za dany rok podatkowy. Cena nie zawiera sporządzenia sprawozdania finansowego.

enigma_portfolio1
kpir

KSIĄŻKA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


 • do 15 zapisów księgowych – 350 zł
 • od 16 do 50 zapisów księgowych – 550 zł
 • od 51 do 100 zapisów księgowych – 800 zł
 • powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, rozliczenie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok.

RYCZAŁT


 • do 15 zapisów księgowych – 200 zł
 • od 16 do 50 zapisów księgowych – 300 zł
 • od 51 do 100 zapisów księgowych – 400 zł
 • powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, rozliczenie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok.

enigma_portfolio3
enigma_portfolio4

OBSŁUGA
KADROWO-PŁACOWA I ZUS


 • umowy o pracę – 50 zł/os. miesięcznie
 • umowy cywilnoprawne z ZUS – 40 zł/os. miesięcznie
 • umowy cywilnoprawne bez ZUS – 30 zł/os. miesięcznie

USŁUGI DODATKOWE


 • transakcje walutowe: 150 zł miesięcznie
 • monitoring należności i zobowiązań na podstawie dostarczonych wyciągów bankowych oraz raportów kasowych: 100 zł miesięcznie
 • korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę: 100 zł za miesiąc
 • rozliczenie delegacji: 50 zł/szt.
 • złożenie wniosku o refundację PFRON: 200 zł za pierwszy; 100 zł kolejne
 • aktualizacja danych w KRS, US: od 150 zł netto
coins-570-350
Ceny netto – do podanych cen należy doliczyć 23% podatku vat.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Call Now Button

Privacy Policy Settings