Co to są składki ZUS

Składka powszechnie nazywa po prostu „ZUS-em” jest w gruncie rzeczy zbiorem kilku różnych opłat, które w różnym stopniu mogą dotyczyć przedsiębiorcę.

Oto, co składa się na ZUS:

  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które jest obowiązkowe,
  • ubezpieczenie chorobowe, które dla przedsiębiorcy jest dobrowolne – daje prawo do zasiłku w razie choroby,
  • ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowe, dające prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej,
  • Fundusz Pracy – stanowiący budżet dla Urzędu Pracy na zasiłki, szkolenia, itp.,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – opłacany jedynie za pracowników, przedsiębiorca nie płaci go za siebie.

To, co interesuje wszystkich,

czyli płacenie mniejszego ZUS-u. Pełna stawka ZUS dla przedsiębiorcy aktualnie wynosi około 1120 zł. Istnieje jednak możliwość płacenie stawki preferencyjnej, która wynosi około 460 zł. Dostępna jest ona przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, jeśli spełnione są warunki:

  • przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) przedsiębiorca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej (również jako wspólnik w spółce cywilnej),
  • w ramach działalności nie będzie wykonywał świadczeń na rzecz swojego byłego pracodawcy, czyli niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca mówi pracownikowi: Twój ZUS to dla mnie straszny koszt, załóż firmę, aby otrzymać preferencyjny ZUS, ja Ci do niego dołożę, bo tak będzie mi taniej, a rozliczać zaczniemy się na fakturę… – nie taki cel ma ta ulga, więc takie działanie jest nielegalne.

Mniejszy ZUS płaci również przedsiębiorca, który oprócz prowadzonej działalności, jest również zatrudniony w innej firmie i zarabia w niej co najmniej minimalną pensję krajową. Wówczas musi on opłacić jedynie ubezpieczenie zdrowotne w kwocie około 290 zł miesięcznie.

Kiedy wpłaca się składki do ZUS

Obowiązują jeden z dwóch terminów. Pierwszy z nich przypada na 10. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym (czyli np. w lutym płaci się za styczeń) i dotyczy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Jeśli zatrudnia się pracowników, to mamy na to czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

Niepłacenie ZUS-u w terminie wiąże się z koniecznością wpłacenia karnych odsetek oraz przerywa tzw. nieprzerwany okres ubezpieczenia, który ma zastosowanie przy wypłacaniu zasiłku chorobowego w razie pójścia na zwolnienie – jeśli raz się spóźnimy, to prawo do zasiłku znika na najbliższe 3 miesiące!

Bardzo ważne: pierwsza składka

Pierwszy raz płacimy składkę ZUS w następnym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności – jest to składka za miesiąc, w którym założyliśmy firmę. Przykładowo: jeśli działalność rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, to za styczeń opłacamy składkę do 10 lutego (lub do 15 lutego, jeśli od razu zatrudniliśmy pracowników). Uwaga! Jeśli działalność rozpoczęliśmy w trakcie miesiąca, np. 12 stycznia, to w lutym możemy opłacić niepełną składkę za styczeń. Jednak trudno to wyliczyć samemu, bo niektóre elementy składowe (patrz wyżej: „co składa się na ZUS”) opłaca się za dni prowadzenia działalności, a inne zawsze za cały miesiąc.

Przy okazji polecam Twojej uwadze sprytny i całkowicie legalny sposób na przedłużenie preferencyjnej stawki ZUS o jeden miesiąc. Należy się ona początkującemu przedsiębiorcy przez pierwsze 24 pełne miesiące działalności. Wystarczy więc nie rozpoczynać działalności 1. dnia miesiąca (tylko np. od 2.) – aby był to miesiąc niepełny. Wówczas zapłacimy preferencyjną stawkę za pierwszy, niepełny miesiąc i 24 kolejne pełne miesiące– razem przez 25 miesięcy.

Kiedy składać ZUS DRA

Opłacanie ubezpieczenia ZUS wiąże się z koniecznością wypełnienia druku o nazwie DRA. Zasada jest jednak taka, że jego niezłożenie oznacza dla ZUS-u konieczność „sklonowania” deklaracji z poprzedniego miesiąca. Zatem nie zawsze trzeba ten druczek składać. Należy to zrobić oczywiście przy okazji wpłacania swojej pierwszej składki. Następnie zaś trzeba to czynić jedynie wówczas, gdy coś zmienia się we wpisywanych danych – np. kończy nam się przywilej płacenia preferencyjnych stawek. W praktyce, jeśli DRA z obecnego miesiąca wygląda identycznie, jak z zeszłego, to nie trzeba go wysyłać, ani zanosić.

W tym miejscu przypominam o konieczności tworzenia kopii wszystkich dokumentów składanych do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Jeśli zanosi się je osobiście do urzędu, to należy poprosić o przybicie na kopii pieczątki z datą. Jeśli wysyła się pocztą, to zawsze przesyłką poleconą, a dowód nadania załącza się do kopii dokumentu.

Pomniejszanie podatku dochodowego

Na koniec w miarę pozytywna informacja dla tych, których przerażają powyższe kwoty: składki ZUS zmniejszają podatek dochodowy przedsiębiorcy. W praktyce pomniejsza się go o niemal całą kwotę składki zdrowotnej oraz o 18% pozostałych składek. W ten sposób, przy pełnym wymiarze składki, ZUS kosztuje nas około 740 zł (bo zmniejsza on podatek dochodowy o ok. 380 zł), a przy stawce preferencyjnej zaledwie 180 zł (zmniejsza podatek dochodowy o ok. 280 zł)!

https://www.mala-firma.pl/151-oplacanie-zus-u-preferencyjny


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings