Dokumenty

Dla przyszłych klientów

Poniżej znajdują się ogólne wzory umów, jakie podpisujemy z naszymi klientami. Zdajemy sobie sprawę, że każdy klient ma własne wymagania, dlatego ostateczny kształt umowy uzgadniany jest indywidualnie.

 

Umowa KSIĘGI
Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych
Umowa KPIR
Umowa o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
Umowa RYCZAŁT
Umowa o prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Druki do pobrania

UPL-1
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
ORD-ZU
Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Call Now Button

Privacy Policy Settings