Jak zmienić biuro rachunkowe

  • -

Jak zmienić biuro rachunkowe

Category : Aktualności

Jak zmienić biuro rachunkowe

Przedsiębiorca może zdecydować się na zmianę biura rachunkowego, jeżeli podejrzewa że jego księgowość prowadzona jest nierzetelnie lub gdy przestanie spełniać jego oczekiwania czy popełnia błędy.
Biura rachunkowe na podstawie pełnomocnictw reprezentują przedsiębiorcę w urzędach, sporządzają i składają deklaracje, ale za rozliczenia podatkowe odpowiedzialność ponosi właściciel firmy. Korzystanie z usług księgowych nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności w razie kontroli skarbowej.
Jeżeli zdarzą się nieprawidłowości podatkowe i przedsiębiorca zostanie ukarany, ma możliwość wystąpić o odszkodowanie z polisy OC biura rachunkowego.

Kiedy zmienić biuro rachunkowe?
Zmieniając biuro warto wziąć pod uwagę termin końca okresu rozliczeniowego.
Należy najpierw nawiązać kontakt i omówić szczegóły współpracy z nowym biurem, a dopiero później wypowiedzieć umowę poprzedniemu.
Za raz po zerwaniu umowy należy dowołać przyznane pełnomocnictwa, oraz odebrać dokumentację księgową. Nowej firmie księgowej dać odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z dokumentacją .

Odzyskanie dokumentów z poprzedniego biura rachunkowego.
Dokumenty księgowe można odebrać samodzielnie lub wysłać kuriera.
Po rozwiązaniu umowy biuro ma obowiązek oddać oryginały wszystkich przekazanych przez przedsiębiorcę dokumentów, a są to;
– faktury, umowy
– wyciągi bankowe, rachunki
– potwierdzenia zapłaty
– inne powierzone dokumenty
A także dokumenty sporządzone w imieniu przedsiębiorcy takie jak:
– księgi podatkowe i rejestry VAT
– ewidencja faktur
– ewidencje środków trwałych i wyposażenia
– deklaracje ZUS i podatkowe
– dokumentacja płacowa

Przekazanie dokumentów powinno odbyć się za pomocą odbioru protokołu. Gdy przedsiębiorca stwierdzi, że przekazane dokumenty są niekompletne powinien pisemnie wezwać biuro do uzupełnienia braków.

Odwołanie pełnomocnictw.
Jeżeli biuro jest upoważnione przez przedsiębiorcę formularzem UPL-1 (składanie w jego imieniu deklaracji drogą elektroniczną ) powinien zawiadomić urząd skarbowy o odwołanie pełnomocnictwa przy pomocy formularza OPL-1. W przypadku, gdy zostały udzielone inne pełnomocnictwa należy pamiętać o pisemnym ich odwołaniu.

Zgłoszenie zmiany biura rachunkowego.
W Polsce obowiązuje prawo powiadamiania urzędów przez przedsiębiorców o sposobie prowadzenia księgowości. Również o miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dlatego, przy zmianie biura rachunkowego wymagane jest dokonanie aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do CEIDG. Wpis aktualizujemy na formularzu CEIDG-1.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze biura?
Przede wszystkim należy się upewnić czy wybrane przez nas biuro rachunkowe ma odpowiednie uprawnienia. Każde Biuro Rachunkowe powinno:
– legitymować się certyfikatem Ministra Finansów.
– posiadać ubezpieczenie na działalność biura rachunkowego
– pracować na licencjonowanych programach

Ważną rzeczą jest również zapoznanie się z ofertą cenową usług księgowych.

O co warto dopytać dodatkowo?
– w jakich godzinach i jakimi formami przedsiębiorca może kontaktować się z biurem
– do którego dnia każdego miesiąca należy przygotować i dostarczyć dokumenty
– czy biuro udostępnia narzędzia do wystawiania faktur
– w jaki sposób powiadamia przedsiębiorców o wysokości należnych podatków i terminach obowiązków podatkowych.


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings