Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. Podatek dochodowy jest opłacany na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Istnieje możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

USŁUGI

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań
– rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
– prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

CENNIK

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa, sprawozdawcza i podatkowa.

Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok oraz rozliczenie ZUS przedsiębiorcy.
Cennik


Call Now Button

Privacy Policy Settings