Limity podatkowe 2017 r.

  • -

Limity podatkowe 2017 r.

Category : Aktualności

Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego.

W bieżącym roku pierwszy roboczy dzień października przypadał 3 października 2016 r. (1 i 2 października przypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę). Średni kurs NBP z tego dnia wyniósł 4,2976 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2016) i według tego kursu należy przeliczyć ustawowe limity. Dodajmy, że w przypadku wybranych limitów dokonuje się zaokrąglenia do 1.000 zł.

Rodzaj limitu Limit w euro Limit w zł Podstawa prawna
2016 r. 2017 r.
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 150.000 euro 636.555 zł 644.640 zł art. 6. ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.).
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 106.092,50 zł 107.440 zł art. 21 ust. 1a-1c ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.).
Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne 1.200.000 euro 5.092.440 zł 5.157.000 zł 1) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Limit amortyzacji jednorazowej 50.000 euro 212.000 zł 215.000 zł Art.22k ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Mały podatnik 1.200.000 euro 5.092.000 zł 5.157.000 zł – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
– art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Mały podatnik w VAT – pośrednik 45.000 euro 191.000 zł 193.000 zł – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT 150.000 zł 150.000 zł art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Limit sprzedaży wysyłkowej 160.000 zł 160.000 zł art. 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT 50.000 zł 50.000 zł art. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Mały podatnik PIT, CIT i VAT

Małym podatnikiem w podatku dochodowym (PIT oraz CIT), a także w podatku VAT może być podmiot, którego przychód w 2016 r. nie przekroczył 1 200 000 euro. Oznacza to, że po przeliczeniu, limit przychodów wynosi (po zaokrągleniu) 5 157 000 zł.

Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50’000 euro rocznie oraz korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku ustawowy limit przychodu za 2016 r. wynosi 150 000 euro. Po przeliczeniu na złote będzie to kwota 644.640 zł. Po przekroczeniu limitu za 2016 r. podatnik w roku 2017 r. będzie musiał wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych bądź opodatkowaniem podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

Kwartalne rozliczenie w formie ryczałtowej mogą wybrać podmioty, które w 2016 r. samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczyły limitu 25 000 euro (po przeliczeniu na złote: 107 440 zł).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Stosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mogą stosować mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym. Odpisy można stosować jednorazowo w odniesieniu do wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Odliczenie to można zastosować w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Limit możliwych do zastosowania odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym wynosi 50 000 euro, co w przeliczeniu na złote wynosi 215 000 zł.

Pełna rachunkowość

Przepisy ustawy o rachunkowości stosują spółki handlowe (osobowe oraz kapitałowe) oraz spółki cywilne, a także osoby fizyczne (oraz spółki cywilne osób fizycznych), spółki jawne i partnerskie oraz spółdzielnie po przekroczeniu ustawowego limitu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 1 200 000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu wynosi 5 157 000 zł. Po jego przekroczeniu podmiot ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/11,4471,207244,limity-na-2017-r.html


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings