Status przedsiębiorcy dla celów JPK

  • -

Status przedsiębiorcy dla celów JPK

Category : Aktualności

Status przedsiębiorcy dla celów JPK. Niekorzystne stanowisko MF

Już niebawem, bo od stycznia 2017 r., mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego składania elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorcy będą obowiązani do składania informacji JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Podmioty będące dużymi przedsiębiorcami mają obowiązek składania informacji JPK_VAT za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r.

Definicja wielkości przedsiębiorcy

W związku z powyższym kluczowe jest ustalenie, do jakiej kategorii przedsiębiorcy należy zaklasyfikować daną firmę. Pojęcia mikroprzedsiębiorcy, małego oraz średniego przedsiębiorcy zostały zdefiniowane w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm., dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej). Ze względu na terminy wejścia w życie obowiązków związanych z JPK_VAT na początku 2017 r. szczególnie istotne będzie rozróżnienie mikroprzedsiębiorcy od małego przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych łącznie spełnił następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Natomiast w myśl art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych łącznie spełnił następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Źródło: www.podatki.biz


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings