Terminy płatności podatków i składek ZUS

  • -

Terminy płatności podatków i składek ZUS

Category : Aktualności

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, składania deklaracji itd.

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:
– do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych;
– do 10 dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
– do 15 dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników

Ważne terminy związane z podatkami:
– do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
– do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
– do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
– do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
– do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia kwartalnego do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakańczającym kwartał).


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings