Ważne terminy

Najważniejsze terminy, o jakich trzeba pamiętać:

  • 1-10

Termin dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego

Do 10-go prosimy naszych klientów o dostarczenie dokumentów za poprzedni miesiąc. Dokumenty dostarczone po tym terminie rozliczymy zgodnie z zawartą umową, lecz nie odpowiadamy za zachowanie terminów rozliczeń z urzędami.

  • 10

ZUS dla przedsiębiorców płacących  składki tylko za siebie

Termin złożenia deklaracji ZUS DRA oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

  • 15

ZUS dla Przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Do 15 dnia miesiąca osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również inne podmioty zatrudniające pracowników, muszą zapłacić składki ZUS z tego tytułu.

  • 20

PIT, CIT – podatki dochodowe

Termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy CIT dla spółek oraz PIT-36/36L dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych oraz liniowo.

PPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

PIT4R podatek dochodowy od pracowników

Zapłata  podatku dochodowego od wynagrodzeń przez firmy zatrudniające pracowników.

  • 25

Podatek VAT

Termin złożenia plików JPK oraz zapłaty podatku VAT.


Call Now Button

Privacy Policy Settings